• Polish
  • English
  • Deutsch

home
Copyright © 2009 Via Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Marketing & Management Service

  • analizy rynkowe (wybrane sektory gospodarki, podaż, popyt, konkurencja, etc.)
  • doradztwo strategiczne i inwestycyjne
  • strategie marketingowe / wspieranie sprzedaży
  • tworzenie i rozbudowa kanałów dystrybucji
  • dobór partnerów biznesowych


fotka_27.jpg